Zespół

Zespół

Ewa Piwowarska

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Opolskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych oraz organach administracji publicznej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i budowlanego. Biegle włada językiem angielskim.

Damian Piwowarski

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent prawa oraz kierunku stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Opolskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał praktykując w kancelariach prawnych oraz firmach windykacyjnych, świadcząc usługi na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz windykacji należności. Biegle włada językiem angielskim.

Współpracownicy

Klaudia Arbaczewska

Aplikant radcowski, absolwentka prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności w tzw. „sprawach frankowych”.

Antoni Saturny

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał praktykując w kancelariach prawnych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz prawa karnego.