Usługi

Usługi

Nieruchomości

Prawo budowlane oraz rynek nieruchomości to charakterystyczne obszary, które cechują się ciągłą zmiennością przepisów. Jednocześnie to rynek, którego rozwój jest bardzo intensywny, dlatego jego dobra znajomość pomaga nam świadczyć usługi w tym zakresie na najwyższym poziomie. Obsługujemy Klientów, którzy zawodowo zajmują się inwestowaniem na nieruchomościach oraz tych, którzy dokonują transakcji jednorazowo. Posiadamy bogate doświadczenie w prawie budowlanym oraz w szeroko rozumianej branży deweloperskiej.

Zakres usług

 1. Prawo budowlane – prawnik prawo budowlane:
 • uzyskiwanie warunków zabudowy (wszelkie kwestie związane m.in. z koncepcją projektową, mediami, decyzją środowiskową),
 • uzyskiwanie pozwolenia na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia zamierzenia inwestycyjnego,
 • procedura„legalizacyjna” i „naprawcza” (legalizacja samowoli budowlanej obiektu budowlanego, zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego),
 • uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie albo dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania, a także kwestie związane z nielegalnym użytkowaniem (prawnik nielegalne użytkowanie Wrocław),
 • procesu budowlany (realizacja budowy, spory wynikające z umów z inwestorami, deweloperami, projektantami oraz wykonawcami).
 1. Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych i zarządców nieruchomości:
 • zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych,
 • kompleksowa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, w tym sporządzanie uchwał wspólnoty,
 • reprezentowanie wspólnot w sprawach sądowych i administracyjnych, w tym w szczególności w zakresie przepisów ustawy o własności lokali,
 • dochodzenie należności od członków wspólnot mieszkaniowych i najemców lokali komercyjnych.
 1. Umowy związane z nieruchomościami:
 • kontrakty budowlane (umowy budowlane),
 • umowy z doradcami technicznymi (kierownik budowy umowa),
 • umowy z architektami i konsultantami nieruchomości,
 • umowy z zarządcami nieruchomości.
 1. Badanie prawne (due diligence) nieruchomości, w tym zakresie weryfikujemy szereg informacji m.in. badaniu poddajemy kwestie:
 • tytułu do nieruchomości – weryfikacja podmiotu uprawnionego do sprzedaży nieruchomości,
 • ustalenia obciążeń nieruchomości na rzecz osób trzecich (służebności, hipoteki),
 • weryfikacji zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego / warunkami zabudowy,
 • badania wszelkich ograniczeń związanych z planowaną inwestycją, w związku z jej położeniem lub statusem, na podstawie analizy decyzji administracyjnych, wpływu na środowisko i opieki konserwatorskiej,
 • analizy zawartych umów związanych z nieruchomością,
 • analizy umów związanych z dostawą mediów lub innych usług na rzecz nieruchomości,
 • wszelkich innych czynności, których podjęcie jest niezbędne dla prawidłowej analizy stanu prawnego i zagrożeń związanych z inwestycją.

To tylko przykładowe wyliczenie spraw, którymi możemy zająć się w Twoim imieniu, bowiem każdy przedsiębiorca, w zależności od zakresu swojej działalności mierzy się z innymi sprawami, napisz do nas, a my znajdziemy indywidualne rozwiązanie dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

Chcesz wiedzieć więcej?