Usługi

Usługi

Umowy

Umowy z kontrahentami to podstawowy element działalności przedsiębiorców. Formułowanie umów jest proste tylko z pozoru, a wzorce umów dostępne w Internecie niestety często nie uwzględniają szczególnej sytuacji kontrahentów. Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorcy oraz jego pozycja wobec kontrahenta zależy właśnie od konkretnego brzmienia postanowień zawartej umowy. Nasze doświadczenie przy sporządzaniu różnego rodzaju umów pozwala nam na przygotowanie odpowiednich zapisów w umowie, dzięki którym będziesz mógł uniknąć ewentualnych problemów już na etapie wykonywania tej umowy.

Zakres usług

Kancelaria świadczy w szczególności następujące usługi:

  • przygotowywanie umów (np. umów handlowych, cesji wierzytelności, sprzedaży, budowlanych, deweloperskich, projektowych, podwykonawczych, dotyczących obrotu nieruchomościami, licencyjnych),
  • weryfikacja i opiniowanie umów przedstawionych przez Klienta pod kątem występowania ryzyk,
  • negocjowanie umów z kontrahentami,
  • przygotowanie ogólnych warunków umów i regulaminów,
  • sporządzanie wzorów dokumentów,
  • obsługa na etapie realizacyjnym (wykonania umowy),
  • pomoc prawna przy ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych, poręczeń, gwarancji, weksli hipotek, oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

To tylko przykładowe wyliczenie spraw, którymi możemy zająć się w Twoim imieniu, bowiem każdy przedsiębiorca, w zależności od zakresu swojej działalności mierzy się z innymi wyzwaniami, napisz do nas, a my znajdziemy indywidualne rozwiązanie dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

Chcesz wiedzieć więcej?