Usługi

Usługi

Prawo cywilne i gospodarcze

Prawo cywilne i gospodarcze to bardzo obszerna dziedzina prawa, z którą mamy do czynieniapraktycznie codziennie, dlatego jest to bardzo istotna gałąź prawadotykająca zarówno przedsiębiorców jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Nieznajomość poszczególnych przepisów, może skutkować błędnymi decyzjami, dlatego też warto skorzystać z pomocy prawnika, aby uniknąć odpowiedzialności i strat finansowych w przyszłości.

Nasza pomoc w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego obejmuje sprawy na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Zakres usług

Kancelaria świadczy w szczególności następujące usługi:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • reprezentacja przed sądem,
  • przygotowywanie strategii biznesowych,
  • obsługa przedsiębiorców.

Sprawy, którymi się zajmujemy:

  • roszczenia z umów np. o zapłatę, z tytułu niewykonania albo niewłaściwego wykonania umowy, rękojmia, gwarancja,
  • odszkodowania z tytułu szkody na osobie albo mieniu,
  • odszkodowania z umów ubezpieczenia, np. najem pojazdu zastępczego z OC sprawcy,
  • zadośćuczynienie np. za śmierć osoby najbliższej, za krzywdę w postaci cierpień wynikających z uszkodzenia ciała,
  • darowizna i jej odwołanie.

To tylko przykładowe wyliczenie spraw, którymi możemy zająć się w Twoim imieniu, bowiem każdy przedsiębiorca, w zależności od zakresu swojej działalności mierzy się z innymi wyzwaniami, napisz do nas, a my znajdziemy indywidualne rozwiązanie dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

Chcesz wiedzieć więcej?