Usługi

Usługi

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to niezwykle szeroka i różnorodna gałąź prawa, regulująca stosunki prawne, dla których wspólnym mianownikiem jest relacja jednostka – organ władzy publicznej (państwowej lub samorządowej). To gałąź, która reguluje wiele dziedzin naszej działalności, z tego powodu zapewnienie profesjonalnej obsługi prawnej przez naszą Kancelarię gwarantuje Klientom ochronę i realizację ich uprawnień w postępowaniach przed organami administracji publicznej , zarówno samorządu terytorialnego, administracji rządowej, jak i innymi organami administracji publicznej, a także sądami administracyjnymi.

Zakres usług

Kancelaria świadczy w szczególności następujące usługi:

  • sporządzanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne oraz przygotowanie wniosków i stanowisk stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego
    lub postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • reprezentację w postepowaniach przed organami I i II instancji oraz sądami administracyjnymi,
  • reprezentowanie w postępowaniach nadzwyczajnych, w tym w zakresie wznowienia postepowania, stwierdzania nieważności czy zmiany lub uchylenia decyzji administracyjnych,
  • zaskarżanie uchwał jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych wydawanych przez terenowe organy administracji rządowej.

 

To tylko przykładowe wyliczenie spraw, którymi możemy zająć się w Twoim imieniu, bowiem każdy przedsiębiorca, w zależności od zakresu swojej działalności mierzy się z innymi wyzwaniami, napisz do nas, a my znajdziemy indywidualne rozwiązanie dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

Chcesz wiedzieć więcej?