Usługi

Usługi

Spory sądowe

Reprezentujemy przedsiębiorców jak i osoby fizyczne przed sądem w różnego rodzaju sprawach sądowych – Kancelaria od sporów sądowych opiekuje się Klientem nie tylko na etapie przedsądowym, ale również w trakcie rozpraw i posiedzeń dbając o zabezpieczenie wszelkich interesów pod kątem prawnym.

Zakres usług

Kancelaria świadczy w szczególności następujące usługi:

  • pozew do sądu –prawnik pozew – opracowywanie kompleksowej strategii procesowej, analizowanie dostępnych rozwiązań, ocena ryzyk procesowych oraz szans na wygranie sporu,
  • sprawa sądowa – prowadzenie spraw sądowych na wszystkich etapach, począwszy od sporządzenia pisma inicjującego postępowanie, poprzez reprezentację przed sądami lub w toku negocjacji polubownych, jak również w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,
  • pozew o zapłatę – sporządzanie pozwów o zapłatę, w tym pozwów przeciwko członkom zarządu na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych, skarg pauliańskich, pozwów o zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej, o wykonanie zastępcze, o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, o zachowek, zaskarżanie uchwał organów spółek, wnoszenie powództw przeciwegzekucyjnych.
  • sprzeciw od nakazu zapłaty –prawnik sprzeciw od nakazu zapłaty -sporządzanie sprzeciwów od nakazów zapłaty wydanych w postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym, reprezentowanie w sporach przeciwko firmom windykacyjnym oraz w sporach przeciwko niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym (NSFIZ).
  • apelacja i zażalenie – radca prawny apelacja – sporządzanie środków zaskarżenia od wyroków i postanowień wydawanych przez sądy,

To tylko przykładowe wyliczenie spraw, którymi możemy zająć się w Twoim imieniu, bowiem każdy przedsiębiorca, w zależności od zakresu swojej działalności mierzy się z innymi wyzwaniami, napisz do nas, a my znajdziemy indywidualne rozwiązanie dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

Chcesz wiedzieć więcej?