Usługi

Usługi

Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługa prawna przedsiębiorców (zarówno spółek prawa handlowego jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)to bardzo szeroki zakres usług dostosowywany do potrzeb każdego Klienta. Obsługa prawna spółek przez prawnika ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych zarówno przed założeniem działalności, jak i na etapie, gdy firma już prosperuje. Z naszego doświadczenia wynika, że im szybciej zgłosisz się do prawnika prowadzącego obsługę prawną spółek, tym lepiej – wielu późniejszych problemów można uniknąć, a podjęcie decyzji biznesowych w oparciu o przepisy prawa na odpowiednim etapie daje możliwość optymalizacji działalności Twojej firmy i zapewnieniu jej działalności zgodnie z prawem.

Zakres usług

Kancelaria świadczy w szczególności następujące usługi:

  • porady prawne oraz sporządzanie opinii dotyczących bieżącej działalności biznesowej,
  • rejestrowanie zmian w KRS,
  • zakładanie i rejestracja spółek w KRS,
  • przekształcenia i fuzje spółek,
  • przygotowywanie umów handlowych, umów z pracownikami, regulaminów, statutów,
  • wprowadzanie zmian w zakresie umów i statutów spółek,
  • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądem oraz w kontaktach z kontrahentami, dłużnikami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi,
  • sporządzanie różnych typów pism, m. in. do instytucji publicznych, organów administracji państwowej,
  • występowanie o zgody, koncesje, zezwolenia.

To tylko przykładowe wyliczenie spraw, którymi możemy zająć się w Twoim imieniu, bowiem każdy przedsiębiorca, w zależności od zakresu swojej działalności mierzy się z innymi wyzwaniami, napisz do nas, a my znajdziemy indywidualne rozwiązanie dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

Chcesz wiedzieć więcej?